Plata retur
Plata card

Comanda Magic Sponge acum!

Selecteaza pachetul dorit:

Informatii livrare

Cumpara acum inca 1x Magic Sponge pentru doar 15 ron! Selecteaza:
Taxa de livrare - 15 RON
Pentru pachetul 4x+1 livrarea este gratuita!

Sunt de acord cu Termeni si conditii

Transport GRATUIT la comenzi peste 89 RON! Comenzi telefonice: 0754.222.201 Cos

Politica de retur

În cazul în care, doriți să reclamați un produs comandat sau doar să îl returnați, contactați-ne pe parcursul celor 14 de zile, fie telefonic la +0770108731, fie la adresa de e-mail magicspongeoriginal@gmail.com și vă vom ajuta. Pentruproduselereclamate, văvomtrimite un curier, care văvaridicacoletul. Dacăvețichemadvs. un curier, trebuiesăachitațidvs. transportul, urmând ca noisăvăreturnămînurmareclamațieiinclusivaceastăsumă, pebazachitanțeipe care ne-o trimiteți.

Încazulîn care Cumpărătorul se retrage din contract, acestasuportăcostulreturnăriibunurilorcătreVânzător, chiarșiîncazulîn care bunurile nu pot fi returnate la adresaobișnuită. Menționămcă, se vorrespingetoatecoleteajunse laadresamenționatămaijos, la sediu, încazulîn care nu s-a achitatcurierul.

Important! Dacăsuspectațicăbunurile au suferitdeteriorăriîntimpultransportului, vărugămsă ne contactațiîntermen de 2 zile de la livrareaacestora, la adresa de e-mail magicspongeoriginal@gmail.com, atașândpozeatât cu coletulcâtși cu produsuldeteriorat.

Proceduraîncazulreturnăriibunurilor

Comanda nu a îndeplinitașteptările? Saudorițisăreturnațidoar o parte a comenzii?

Este destulsă le trimitețiînapoiînambalajul original intact șinedeteriorat, împreună cu informațiilenecesare, înconformitate cu termeniișicondițiile de retrage din contract, câtșinumărulcomenzii. Îndetaliilecomenzii de la profiluldvs., putețidescărca un formular de reclamațiepentrureturnareabunurilor, completați-l șipurșisimpluexpediați-l împreuna cu bunurilepe care dorițisă le returnați.

Suma plătită v-o transferămînapoiîncontuldvs., este de ajunsdoarsă ne comunicaținumăruldvs. de contbancar, inclusivcratimele, la care savăreturnămsumaplătită. Suma echivalentăplățiiproduselorreclamate/ returnate, v-o transferămîncontulspecificat de dvs. întermen de max. 14 zilelucrătoare din momentulîn care noi am intratînposesiareclamației/ a dovezii de retur.

Vărugămsătrimitețibunuriledumneavoastrăcompletîmpachetateîntr-un ambalaj solid, pentru a prevenideteriorarea, la următoareaadresă:


StradaDreptatii Nr.12, sector 6, Bucuresti

Procedura de depunere a reclamației

Există o problemă cu comandadumneavoastră? Nu vădescurajați, procedura de reclamație nu estecomplicatăsau de lungădurată. Este suficientsă ne trimitețiimediat un e-mail lamagicspongeoriginal@gmail.com cu datelemenționatemaijos.

Bunuri deteriorate

Bunuri care nu funcționează

Bunurilereclamateîntotalitate (nu doarparteadeteriorată) artrebuisă fie trimiseîmpachetateîntr-un ambalaj solid pentru a prevenideteriorarea, la următoareaadresă:

StradaDreptatii Nr. 12, Sector 6, Bucuresti

Cu privire la reclamație, vărugăm, de asemenea, să ne anunțațicesoluțieesteceamaibunăpentrudvs. Avețiposibilitatea de a alegedintredouăopțiuni:

Înlegătură cu reclamațiadvs. văvomcontactacâtmaicurândposibil, dar nu maitârziu de 3 zile de la primireabunurilorfizicerevendicate. Rezultatulplângeriivăva fi comunicattelefonicsauprin e-mail.

Reclamațiile nu pot fi făcute la telefon! Bunuriletrimise la adresanoastră, fărăexplicații, vor fi trimiseimediatînapoi.

Procedurareclamațiilor

Drepturile de executaredefectuoasă

Garanțiabunurilor se aplicăînfuncție de condițiile de garanțieșiîngaranțiafișelortehnice, pentrufiecareprodusîn mod individual. Perioadaminimă de garanțieeste de 24 de luni. Perioada de garanțieîncepe la data acceptăriitranzacției. Încazulunordefecte la produsulachiziționat, acoperite de garanție, cumpărătorul se vaasiguracăva face acestereparațiidoar la un dealer autorizat.

Perioadaminimă de garanție

Încazulînvânzăriibunurilorperioada de garanțielegalăeste de 24 de luni, cu excepțiacazuluiîn care se prevede o clauzăspecialăpentru o perioadămailungă. Încazulîn care produsulfurnizat are o perioada de garanțiemaiîndelungată, aceastaesteindicatăpefacturăsauîn nota de garanțieși de livrare.

Termeni de garanție

Vărecomandămsăverificațibunurileimediatdupăprimire. Dacă se detecteazădeteriorarea, reclamațiaesteconfirmatășivânzătorulesteobligatsăofere o reducererezonabilă din furnizareasaulivrareaunui alt produs perfect. Reclamațiileulterioare de deterioraremecanică a produsuluiîntimpultransportului nu vor fi recunoscute.

Bunurireclamate

Reclamareabunurilorestereglementată de Codul Civil șilegeaprivindprotecțiaconsumatorilor. Încazulmărfurilordefecteirecuperabil (pebazauneievaluăriscrise a centrului de service autorizat, dacăestenecesar, prinnaturaprodusului), mărfurilevor fi schimbatepentruacelașiarticolsau se varambursaîntregul cost al bunurilor. Înacestcaz, încomparație cu documentul fiscal, de asemenea, se ramburseazăcosturilepoștale (este de ajunsdocumentul cu numărulcomenziitrimis la magicspongeoriginal@gmail.com).

0754.222.201
Instagram
Facebook